Sora Cristina versus lumea ortodoxă încercând a jertfi dumnezeilor neamurilor lucrarea Duhului Sfânt.

Advertisements